Eerste graad

De eerste graad: dat is het eerste en tweede leerjaar samen!


We schrijven, lezen, onderzoeken, verwerken heel veel samen als klas. Rekenen en leren lezen/schrijven doen we wel in twee groepen. Zo is er elke dag wel tijd om in een halve klasgroep intensief en gedifferentieerd te werken.


Onze klas

Onze klas is niet gewoon een rechthoek, nee, we hebben een praatrondehoek met ook twee computers. We hebben de klas-klas waar iedereen een bankje heeft. 
Eerst zitten we met het eerste samen en met het tweede, maar vanaf het tweede trimester zit iedereen door elkaar. We hebben ook nog een doe-klas. Daar liggen vaak knutselwerkjes te drogen, kan je met de lego bouwen, schilderen, timmeren, poppenkast spelen, winkeltje spelen, verkleden, ... . Onze gang is wel wat klein, graag hadden we een glijbaan vanuit ons raam naar de speelplaats, maar dat kan jammer genoeg niet!


Klaszinnen/teksten

Elke week is er tijd voorzien om teksten te schrijven. Die worden dan voorgelezen en samen kiezen we een tekst uit die we verder onderzoeken en uitwerken. 

We werken meestal met klaszinnen en klasteksten. Vanuit deze teksten leren we lezen en schrijven. Het tweede krijgt voor elke tekst een taalpakketje met spellingsoefeningen, leesopdrachten, ....
Maar met een tekst kan je nog heel veel meer dan enkel taal-dingetjes. Je kan op onderzoek gaan, je kan knutselen, je kan muziek maken, toneel spelen, uitstappen beleven, ... .

Ze zijn een grote bron voor wereldori├źntatie en muzische vorming in onze klassen en bieden ook elk kind de kans om op zijn/haar manier een tijd de leider van de groep te  worden en centraal te staan!


Bosklassen/zeeklassen/...

Elk jaar kiezen we samen met de hele groep waar de klasreis naartoe zal gaan. Met de eerste graad trokken we zo al vaak naar zee, maar ook avonturenklassen, bosklassen, dichtbij-klassen, ... werd al eens verkozen!

Samen kiezen we enkele elementen die we er zeker in willen, waarna de klasjuf samen met enkele ouders het thema/verhaal en de activiteiten uitwerkt! Steeds wordt er gestreefd naar een boeiend evenwicht in onderzoek, beleving , spel en kennis. 


Praatronde en onderzoek

In de praatronde wordt veel gepraat en geluisterd! We zoeken er ook samen naar leuke weetjes die soms achter een verhaal zitten. Regelmatig houden we een heel lange praatronde waarin we meteen op onderzoek gaan om die weetjes vast te houden, neer te schrijven, uit te werken! Op onze blogsite zijn er verslagjes van die praatrondes terug te vinden.


Brain gym

Ook in onze klas doen we Brain gym. We nemen slokjes water, activeren de breinknoppen, doen kruisloop, gaan in en uit de knoop, ... . Zo zijn we klaar om met een helder hoofd aan onze werkjes te beginnen. 


Werktijd

Vanuit de klaszinnen, grote praatrondes komt ons taalwerk en soms ook ons rekenwerk. De zinnen inspireren ons om aan spelling, taalbeschouwing, ... te doen en zo ons leerplan af te werken. Elke dag is er ook wel tijd om hier zelfstandig of in groep aan te werken. Zo, nu weet je al wat meer... 


Kijk maar verder op onze blog om te vinden waar we nu mee bezig zijn!