van Mattias

De som is van plus en dat weet ik dus.

Het verschil is van min en dat weet ik dus.

Het quotiënt is van gedeeld door en dat weet ik dus.

Het product is van maal en dat weet ik dus.

 

 

 

Comments are closed.