“Dag van de kleuter”

Afgelopen woensdag was het “dag van de kleuter” en “bednet dag”. Iedereen kwam in pyama naar school en de kleuters werden in het zonnetje gezet.

Na school deelden zij briefjes uit om de ouders te informeren over onze actie.

Vandaag de dag worden de kleuterscholen nog steeds niet gelijk behandeld door de overheid in vergelijking met het lager onderwijs. Een kleuter krijgt nog steeds minder subsidie van de overheid alhoewel al enkele jaren beloofd wordt om dit verschil aan te passen.

Als we de subsidies vergelijken met de kinderen van het lager dan is er vanaf half maart geen geld meer van de overheid voor de kleuters. Voor de kinderen van het lager komt een school in Vlaanderen toe tot einde schooljaar.

Vanaf deze dag tot het einde van het schooljaar is de werking van vele kleuterscholen in Vlaanderen afhankelijk van giften en de organisatie van eetdagen en schoolfeesten.

Op woensdagnamiddag 16 maart 2016 diende de “Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen” een klacht in bij de “Raad van State”.

Vandaar dat het elke derde woensdag van maart  “de dag van de kleuter” is, zolang deze oneerlijkheid  niet opgelost is.

 

Comments are closed.