dynamo project : geluiden ….

In het tweede en derde trimester werkten we samen met Jochem aan het geluidenproject. Je zag hier al meer over op onze blog.

We werkten met de geluidentrein en zorgden ervoor dat de kleuters mee konden luisteren en nadien mee konden spelen met ons verhaal.

Het zoeken naar tonen, materialen, … een hele speurtocht

In de laatste sessie voor de vakantie kwamen de jongste kleuters op bezoek. We zorgden goed voor hen en namen hen mee naar de instrumenten.

 

Comments are closed.