Oudste kleuters

 

Hallo,

Wij zijn de oudste kleuters van ’t Schommelbootje, we zijn de 4 en de 5-jarigen
De vijfjarigen hebben al een jaartje meegedraaid en zorgen dat de vierjarigen zich vlug thuis voelen in de klas.
Alle kleuters en hun juffen gaan samen het schooljaar zinvol, plezierig, creatief en uitdagend invullen.

Onze Klas
We beginnen ’s morgens met de praatronde, daar vertellen we over allerlei onderwerpen. We brengen ook voorwerpen mee die we aan de anderen graag willen tonen.
Tijdens de praatronde kunnen er vragen komen daar maken we dan een onderzoek van.
Onze praatrondes kunnen heel gezellig zijn.
Na de praatronde kiezen we uit veel verschillende hoeken.
We stimuleren de kleuters om te verwoorden wat ze in de hoek gaan spelen, waar nodig passen we de hoek aan of voegen we materialen toe.
Na iedere speelblok is er de kans om aan elkaar te vertellen of te tonen wat we gedaan hebben.
’s Middag eten we gezellig samen in onze klas, we hebben taken die we samen uitvoeren.

Onderwerpen die erg aanspreken worden projecten. Die werken we uit en in het projectcontract stoppen we alle ontwikkelingsdomeinen. We hebben heel diverse onderwerpen vb. ruimte, vogels, restaurant, muziek, bloemenweide, dierentuin… . Na een project laten we ons resultaat zien aan onze ouders en al wie graag komt kijken.

We doen zoveel in onze klas dat het teveel is om op te sommen. Enkele voorbeelden: schrijfdans, yoga, kustwerken maken, toneeltjes opvoeren, verhaaltjes verzinnen, samen werken met andere groepen, uitstappen maken, …
Wil je graag wat meer weten en zien ga dan naar de blog van de oudste kleuters. Foto’s van ons vertellen meer dan woorden

Groetjes, de oudste kleuters en hun juffen.