Bewegend leren in de zon

In onze klas leren we niet alleen stijfjes aan onze bank, nee nee we gaan ook vaak naar buiten en oefenen dan al bewegend rekenen, taal, …  in. 

Zinnen/ woorden lezen, een parcours afleggen en dan in het juiste bakje leggen. Dat deden we voor taal. De zinnen voor het tweede werden gekoppeld aan de drie basiswoorden van het eerste: taart, step en feest. letters van deze woorden werden juist gedeponeerd door de kinderen van het eerste. Samen controleren of het juist is hoort er natuurlijk ook bij. 

We renden ook van het ene ruimwoord naar het andere. Wat rijmt er allemaal op taart, step en feest, … heel wat! 

 

Ook de rekenlessen van het tweede zijn al vaak buiten geweest. Samen cijfers schrijven, bruggen bouwen, hinkelparcours tot 100, … . In het eerste bewegen we vaak rond, langs, op onze stoel in de klas tijdens de rekenles en zijn we vaak met de speelkaarten aan de slag gegaan.

 

 

Comments are closed.